Ze starej skrzyni Ilustrowane książki dla dzieci z lat 50-tych, 60-tych, 70-tych i 80-tych